Rakan Strategik

RAKAN STRATEGIK

Kami, mempunyai rakan strategi yang turut bekerjasama dengan kami dalam menjadikan visi dan misi kami tercapai, di mana, program bahasa badan kami telah diperakui oleh Center of Body Language yang berpusat di Eropah, diasaskan oleh Patryk Wezowski, dan jika Tuan-tuan dan Puan-puan suka mendengar perkongsian di Ted Talk, nama beliau adalah antara nama yang kerap berkongsi ilmu bahasa badan di dalam program tersebut.

Selain di TED Talk, mereka berdua juga sering dijemput untuk memberikan perkongsian mengenai bahasa badan Harvard University conference.

Rakan strategik kami juga adalah dari Lembaga Kaunselor Malaysia, iaitu sebuah badan yang satu-satunya memberi lesen dan memperakui kelayakan kaunselor menjalankan aktiviti kaunseling di Malaysia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *